Goed voor elkaar!

Een persoonlijk advies, een eerlijk product en een kantoor bij u om de hoek. Dat vindt u bij Onderlinge Verzekeringen Kamerik. We kennen u en de regio waar u woont. Zo kunnen we uw vragen beantwoorden met heldere oplossingen.

Niet elke klant heeft behoefte aan dezelfde dienstverlening. Wij bieden daarom een keuze uit drie vormen van dienstverlening voor service en nazorg. Dit zijn verschillende pakketten met ieder zijn eigen onderdelen. Wij noemen deze pakketten: Basis Pakket, Op Maat Pakket en Optimaal Pakket. Hierbij is het Basis Pakket de variant met een beperkte dienstverlening en het Optimaal Pakket de variant met de meest uitgebreide dienstverlening. Zie de voorwaarden en de toelichtingen.


U kunt bij ons terecht voor advies over verzekeringen en hypotheken. We adviseren particulieren, zakelijke klanten en agrarische ondernemers. Dat doen we zonder winstoogmerk. Hebben we samen in de regio weinig schade veroorzaakt? Dan krijgt u een deel van uw premie terug. Goed voor elkaar!

Hoe worden wij beloond

Wij ontvangen van de verzekeraars waar wij mee samenwerken een vergoeding (beloning) voor onze bemiddeling, het onderhoud en het beheer van uw verzekeringen.

Onze beloning op basis van provisie

Als wij voor u een verzekering onderbrengen bij een andere verzekeringsmaatschappij, dan ontvangen wij een kostenvergoeding (provisie). Deze vergoeding is bij verzekeringen onderdeel van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd, waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, dan informeren wij u schriftelijk vooraf.

Onze beloning voor complexe producten

Voor zogenaamde complexe producten ontvangen wij van de verzekeringsmaatschappij geen beloning voor het adviseren en bemiddelen. U moet dan denken aan uitvaartverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. U betaalt dus een netto premie voor uw verzekering, waarbij wij de advies-, bemiddelings- en onderhoudskosten apart in rekening brengen.

Het bestuur

C. de Kwaasteniet, voorzitter

P. Bouwman, penningmeester

K. de Wit, secretaris

Kwaliteit en toezicht

Ons kantoor heeft als verzekeringstussenpersoon een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen en betekent dat we voldoen aan de betreffende wettelijke kwaliteitseisen. Verder zijn we in het bezit van de vereiste en relevante diploma’s. Onze adviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie. Ook zijn wij in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid.

Registratie

Ons kantoor heeft een registratie bij de Autoriteit Financiële markten en bij De Nederlandsche Bank.

Inschrijfnummer AFM:             12042348

Altijd een bekend gezicht

Wij hebben een deskundig team van medewerkers en doen elke dag onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarom stellen we ons graag even aan u voor.