Schenking aan revalidatiecentra

Op 7 november vierden we het 25-jarig bestaan van de Samenwerkende Onderlinge VerzekeringMaatschappij (SOM). Dit was voor de Onderlingen en de SOM aanleiding om gezamenlijk €10.000 te schenken aan twee regionaal werkzame revalidatiecentra. De SOM is een initiatief van diverse Onderlinge verzekeringsmaatschappijen om met elkaar op een betrouwbare en coöperatieve manier diverse verzekeringsproducten te kunnen aanbieden. Deze gezamenlijke Onderlingen en de SOM hebben in het kader van het 25-jarig bestaan van de SOM schenkingen aan goede doelen gedaan.

De Hoogstraat en het Roessingh

Gekozen werd voor giften aan revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht en revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede. Beide revalidatiecentra ontvingen €5.000. De keuze voor de gift viel op revalidatiecentra, omdat zowel Onderlingen als revalidatiecentra zich inzetten voor herstel na bijvoorbeeld een ongeval. Bij Onderlingen betreft dit met name financiële schade. Revalidatiecentra spelen een belangrijke rol bij het herstel van fysieke klachten en re-integratie in de maatschappij. In de omgeving van Utrecht en Enschede wonen veel leden van de Onderlingen en de SOM.

Revalideren

Revalideren in een revalidatiecentrum betekent: leren om zo zelfstandig mogelijk te leven met een beperking of een chronische ziekte. Bij een revalidatiecentrum wordt geleerd om de mogelijkheden die iemand heeft zo goed mogelijk te gebruiken. Een team van behandelaars begeleidt dit proces onder leiding van een revalidatiearts. Op basis van gezamenlijk met de revalidant gestelde doelen wordt een behandelprogramma opgesteld. Een revalidatie is afgerond wanneer de gestelde doelen zo goed mogelijk zijn bereikt.

Watersportdagen

De Hoogstraat Revalidatie is een revalidatiegeneeskundig netwerk in de regio Utrecht. De organisatie gaat de gift van €5.000 gebruiken voor de jaarlijkse watersportdagen. Elk jaar wordt een voor revalidatie aangepast ‘watersporteiland’ in de Loosdrechtse plassen aangelegd, waar revalidanten opnieuw kennis kunnen maken met watersporten. Op die manier wordt gewerkt aan zowel lichamelijke revalidatie als aan het herwinnen van zelfvertrouwen.

Projectvoorstel in kerstboom

Het Roessingh in Enschede is een uitgebreid revalidatiecentrum met behandelprogramma’s voor verschillende diagnosegroepen. Het Roessingh laat de eigen medewerkers meedenken over de besteding van de geschonken €5.000. Ze worden uitgenodigd een kaart met een projectvoorstel in de kerstboom te hangen.